Visste du dette om gravlunden?

blomst på gravstein

Det er noen lover og regler når det kommer til det å være ansvarlig for en gravplass. Her finner du et lite utdrag med de viktigste føringene.

Når du er den som er ansvarlig for gravplassen kalles det å være fester. Fester beskrives som eier av gravminnet og er ansvarlig for at det ikke er i forfall, til sjenanse eller fare for dem som ferdes på gravplassen. 

Har du spørsmål rundt dette, eller lurer på hva som gjelder i din kommune, kan vi hjelpe deg.

Ulike føringer for gravplasser

Som en generell regel finner du mer informasjon rundt føringer for din kirkegård hos kommunens kirkelige fellesråd eller gravferdsetat. I alle kommuner i Norge skal det alltid være ledige gravplasser for minst 3 prosent av kommunens befolkning. 

I større byer kan det være restriksjoner når det gjelder vekt og størrelse på gravsteinen. Dette på grunn av plass. Vi kan tilpasse gravsteinen slik at den kan følger gravplassens lover og regler. 

Les også: Slik produserer vi gravsteiner 

Kremasjon

Personen som er ansvarlig for gravferden kan komme med forespørsel om kremasjon, med mindre det er i strid med avdødes ønske. 

Gravferd 

Ved kremasjon eller kistebegravelse, skal gravferd skje senest 10 virkedager etter dødsfallet.  

Den som har fylt 18 år, kan frasi seg ansvaret for gravferden. Dette gjøres i en skriftlig erklæring hvor det står hvem som blir den nye ansvarlige. Erklæringen må da være underskrevet og datert. 

Hvis en slik erklæring ikke er signert, har loven bestemmelser om hvem i avdødes rekkefølge som skal være ansvarlig for gravferden. Ved uenigheter, tas avgjørelsen av kommunen. 

Urnenedsetting 

En hovedregel er at askeurner skal gravlegges så snart kremasjonen har skjedd. Krematorier oppbevarer urnen, og ansvarlig for gravferden avtaler med kirkekontoret når urnen kan settes i jorden. 

Dersom ansvarlig for gravferden trenger litt mer tid, sier gravferdsloven at vedkommende kan vente i inntil seks måneder med gravlegging av urne. I enkelte kommuner nedsettes ikke urnene når det er frost i bakken. Disse spørsmålene kan vi bistå med mer informasjon rundt ved bestilling av gravminne.

Les også: Hva må jeg tenke på når jeg skal pynte graven? 

Grav og gravminne

Den som er ansvarlig for gravferden skal gis anledning til å være ansvarlig for graven. Altså bli fester av graven. Når det er bestemt, kan personen sette opp et gravminne. Fester er da ansvarlig for at gravminnet ikke er i forfall, til sjenanse eller fare for dem som ferdes på gravplassen. 

Bestemmelser om grav og gravminne er å finne i forskrifter til gravferdsloven og i de lokale vedtektene for gravplassen. Vi har oversikt over alle kommuner og hva som gjelder der. Spør oss så hjelper vi deg. 

Vi sender alltid søknad til kirken før oppsett av nytt gravminne.

Les også: Dekor og inskripsjon på gravsteinen 

Krav som gjelder for gravminnet

Det stilles krav til at gravminnet skal være anstendig. Dette gjelder både tekst, fotografi, dekor og symbolbruk. Hva som oppfattes som anstendig kan variere fra person til person, her kan vi veilede deg i prosessen. 

Videre stilles det også krav til at gravminnet er av god kvalitet. Det er derfor de aller fleste gravminner som settes opp her i landet er av stein. Ikke minst skal det tåle påkjenninger som klima, drift og vedlikeholdsarbeid på gravplassen. Dette fordi gravminner blir stående på gravplassen fra 20 år og opptil flere hundre år. I dag er dette opp til den enkelte fester av graven.

Det er også krav til størrelse og vekt på gravminnet. Er du i tvil om hva som er riktig, eller hvordan du skal gå frem? Ta kontakt med oss, og vi hjelper deg videre for å få gravsteinen du ønsker.

Ring oss på telefon 4000 2448 eller send oss en epost .

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du lurer på noe i forbindelse med ditt kjøp, eller trenger veiledning.