Salgs- og leveringsbetingelser

Gravstein24.no er drevet av Gravstein24 AS. Disse salg- og leveringsbetingelsene gjelder for bestillinger som en privatkunde gjør på Gravstein24.no.

1. Bestilling

Alle priser på Gravstein24.no er inkludert MVA. Etter en bestilling sender vi ordrebekreftelse til den oppgitte e-postadressen. Det er viktig at du oppgir en gyldig e-postadresse for at vi skal kunne sende deg informasjon om eventuelle endringer etc. Inkludert i prisen er to skisser av oppsett på gravsteinen.

Vi tar forbehold om skrivefeil på Gravstein24.no. Vi forbeholder oss retten til å kunne stoppe ordre om det avdekkes feil eller mangler i produkt, tekst, informasjon, pris eller tilsvarende. Kunden vil i slike tilfeller bli gjort oppmerksom på hva som er feil og få valget mellom å kansellere ordre eller gjennomføre kjøpet etter korrigering av feil/mangler. Vi forbeholder oss retten til å kansellere ordre om nødvendig.

Ved bestilling av tilbehør sendes dette hjem til din adresse og porto tilkommer. 

2. Betaling

Faktura sendes etter at steinen er montert og levert. Denne fakturaen har standard forfall på 14 dager. Ved faktura per post tilkommer et fakturagebyr på 69 kr.

Vi tilbyr i samarbeid med Svea Finans, mulighet for gunstige betalingsutsettelser og delbetalingsavtaler.

Merk at Gravstein24 AS ikke selger finansieringsprodukter og at Svea Finans vilkår vil være gjeldende.

Våre kunders kontaktopplysninger vil ikke bli brukt i markedsføring av andre låneprodukter. 

Du kan søke om finansiering via følgende link eller ta kontakt med oss direkte, så hjelper vi deg.

https://self3.svea.com/app/apply/d391a62e-a60a-4911-ad59-a8bd2178dae1

Vi forbeholder oss retten til å foreta en kredittsjekk av alle kunder, og vi forbeholder oss også retten til å avslå kreditt uten nærmere begrunnelse.

Leverte varer er vår eiendom inntil full betaling er mottatt. Ved forskuddsbetaling legges steinen til produskjon og montering etter at pengene er på konto. 

3. Prisgaranti

Dersom du kan kjøpe identisk gravstein til en lavere pris (inklusiv inngravering av ett navn og montering) hos en konkurrent innen 30 dager etter kjøpsdato, betaler vi deg differansen tilbake. Du må dokumentere den lavere prisen ved å legge frem kopi av produktkatalog eller eventuelt link til nettsted. Gjelder våre 24 bestselgere i standard steinsort og inngravering i lakk eller gull.

For at prisgarantien skal gjelde må den aktuelle steinen være lagerført hos den aktuelle konkurrerende aktøren. Prisgarantien gjelder ikke for personlige tilbud gitt på enkeltstein.

4. Frakt og montering

Såfremt ikke annet avtales er frakt og montering på det oppgitte gravsted inkludert i prisen fra postnummer 0000-7800. Fra postnummer 7801-9999 tilkommer frakt og montering pålydende kr. 7.000.

Gravstein24 AS er ansvarlige for både frakt og montering med forbehold om at det er vegforbindelse til monteringsstedet. Ved spesialtransport samt redusert vei- og fergeforbindelse avtales dette i hvert enkelt tilfelle.

5. Levering

For alle steiner som er tilgjengelig på Gravstein24.no etterstreber vi montering innen 24 virkedager etter godkjent skisse og godkjenning fra gravlunden. Denne tidsperioden forutsetter at gravstedet er klargjort for montering av gravstein og at grunnen er telefri og ikke for våt, samt at lokale vedtekter tillater dette. 

Ved inngravering av eksisterende stein tilstreber vi oss 4-7 ukers leveringstid.

I etterkant av ett kjøp tar vi alltid kontakt og bekrefter forventet leveringsdato.

Ved kampanjer kan man oppleve noe økning i leveringstid.

Dersom eksisterende gravstein fjernes av Gravstein24, forbeholder vi oss retten til å slipe om og gjenbruke steinen. 

Om skrifttype på eksisterende stein ikke finnes i vår database, sliper vi om steinen slik at alle navn på steinen blir helt like, dette uten ekstra kostnad for kunden. 

6. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar gravsteinen, er det kjøpers ansvar å sjekke at steinen er i samsvar med bestillingen. For å gjøre det enklere for kjøper vil montøren også ta bilder av gravsteinen når den er ferdig montert. Disse sendes til den oppgitte epost adressen. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til Gravstein24 omgående, slik at vi får rettet opp feilen. Ring 4000 2448 eller send e-post til post@gravstein.no om dette.

7. Reklamasjon og angrerett

Gravstein med navn og eget design, er en spesialbestilt vare og kommer derfor ikke under angrerettsbestemmelsen. Har du imidlertid mottatt et produkt som er mangelfullt, kontakt oss så snart som mulig ved å sende en e-post til post@gravstein24.no eller ring oss på 4000 2448. Vi gjør oppmerksom på at naturstein varierer i farge og mønster.

Feil og mangler dekkes av forbrukerkjøpsloven. For gravstein er fristen for reklamasjon 5 år. Dette gjelder ikke naturskapte endringer. Melding om feil og mangler ved produktene skal overbringes Gravstein24 skriftlig.

Der korrektur på skisse er godkjent av kunde med mangler, må kunde selv dekke kostnaden for frakt og omslip av steinen.

Gravstein24 forbeholder seg retten til å nekte reklamasjon hvis det viser seg at produktet ikke er mangelfullt med utgangspunkt i gjeldende forbrukerlovgivning. Se for øvrig Forbrukerrådet sine nettsider for mer informasjon om forbrukerkjøpsloven og dine rettigheter.

8. Kampanjer

Ved kampanjer gjelder ett kampanjeprodukt per stein. 

Vi forbeholder oss retten til å avslutte kampanjer før annonsert tidspunkt dersom produktet blir utsolgt. 

9. Personvern

Denne informasjonsteksten er ment å gi oversikt over hvordan og hvorfor vi samler inn og behandler dine personopplysninger.

Gravstein24 AS org.nr 911 798 263 benytter seg av det interne systemet G24 Backoffice for å administrere bestillinger av gravstein i sin virksomhet. Informasjonen nedenfor forklarer hvordan dine personalopplysninger blir behandlet i systemet og oppgir den informasjon som du har krav på når det samles inn personopplysninger.

Gravstein24 AS er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn. Dine opplysninger behandles i overenstemmelse med norske og EU-rettslige regler (GDPR).

Hvordan fungerer tjenesten og hvordan bruker den personopplysningene?

G24 Backoffice er et helhetlig administrasjonsprogram for gravsteinsbedrifter, knyttet til de oppdrag som påtas. Systemet brukes til å registrere informasjon om avdøde og bestiller av gravsteinen for å administrere kundeforholdet. Denne registrerte informasjonen brukes deretter i skjema som videreformidles til kirkelige organer i forbindelse med oppsett av nytt gravminne. Alle nye gravsteiner må søkes om iht. gravplassloven LOV-1996-06-07-32.

Systemet brukes også for å planlegge produksjon, utkjøring og montering av gravsteiner.

Ordrebekreftelse over bestilte varer og tjenester, samt utsendelse og godkjenning av korrektur på steinen før produksjon og bekreftelse på at steinen er montert.

Personopplysninger benyttes også til utstedelse av faktura.

Hvilke opplysninger behandles?

Opplysninger om avdøde regnes ikke som personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Det er kun navn, fødsel- og dødsdato på avdøde som hentes inn i systemet.

Det hentes også inn følgende informasjon om bestiller.

Navn, adresse, epost og telefonnummer. Dersom det er en annen fester av graven enn den som bestiller lagres også kontaktinformasjon til den personen. 

Grunnlag for behandlingen.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene i G24 Backoffice er avtalen mellom Gravstein24 AS og kunden. Opplysninger behandles også på bakgrunn av Gravstein24 AS sin berettigede interesse blant annet for å kunne følge opp kunden etter at kundeforholdet er opphørt der hvor det er nødvendig. Eksempelvis ved reklamasjon eller behov for ny påskrift på steinen med tiden. Vi har mer enn 30% tilbakevendende kunder som setter pris på at vi har denne informasjonen tilgengelig.

Lagring av personopplysningene og sletting.

Dine personopplysninger lagres i vårt administrasjonssystem G24 BackOffice, som leveres og driftes av selskapet Presto It. Personopplysningene du registrerer i applikasjonen lagres på en ekstern server som befinner seg i en serverhall på Alfa-bygget på Vollebekk – driftet av Nexthop AS. Dette anses for å være en trygg og tilfredsstillende lagring av dine opplysninger. Serveren eies av Gravstein24 AS og informasjonen deles ikke med noen.

Godt Sagt, org. nr. 987917091, er underdatabehandler av Presto It og bidrar med teknisk utvikling av datasystemet G24 BackOffice.

Gravstein24 AS har inngått databehandleravtale med Presto It som krever at personopplysningene skal behandles i henhold til våre instrukser og etter reglene i gjeldende personvernregelverk. Presto It har inngått databehandleravtale med sine underleverandører i overenstemmelse med de krav som stilles i personvernlovgivningen.

Lagringstider og tidspunkt for sletting av personopplysninger fastsettes av Gravstein24 AS, og vil vanligvis bestemmes av hvor lenge det er nødvendig å oppbevare opplysningene for å oppfylle avtalen med kunden. Lagringstid kan også bestemmes utfra en berettiget interesse eller etter fastsatte krav i loven.

Dine rettigheter.

Du har rett til å anmode oss om innsyn, korrigering, begrensninger av behandlingen, og utlevering av personvernopplysningene dine (dataportabilitet). Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen innen en måned fra den ble avgitt. Anmodningene kan rettes til post@gravstein24.no. Vi vil da slette dine opplysninger i arkivet. Ved sletting i arkivet hos oss vil alle opplysninger om deg og din ordre automatisk slettes fra våre servere.

Opplysninger rundt feste på gravsteinen ligger hos Kirkelig Fellesråd der gravsteinen er oppsatt. Disse opplysningene vil kirken beholde så lenge festet blir betalt for. Ved sletting av grav eller endring av fester vil opplysningene fjernes av kirken. For ytterligere informasjon om dette kontaktes Kirkelig Fellesråd.

Dersom du mener vi har brutt personvernopplysningsregelverket har du mulighet til å klage til Datatilsynet. Ta gjerne kontakt med Gravstein24 AS dersom du har kommentarer til vår behandling av dine personopplysninger.

Endring i vår personvernerklæring.

Vi kan endre på personvernerklæring fra tid til annen etter eget skjønn eller ved endringer i regelverket. Når vi gjør endringer i denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato øverst på denne siden, og en modifisert personvernerklæring har virkning fra revisjonsdatoen. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne personvernerklæring for å være informert om hvordan vi beskytter din informasjon.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du lurer på noe i forbindelse med ditt kjøp, eller trenger veiledning.